Zrušené opatrenia v zákone Lex Corona

Dňa 29.9.2020 nadobúda účinnosť zákon č.  264/2020, ktorým sa novelizuje zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID‑19 s cieľom zrušiť niekoľko opatrení. V zmysle prijatej novely dochádza k zrušeniu obdobia pandémie aplikované pre konkrétne finančne opatrenia. Zmeny sa budú týkať najmä podania…