Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb od roku 2021

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Povinnosť platenia preddavkov na daň vznikne právnickej osobe, ak jej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne sumu 5 000 eur. V závislosti od výšky tejto poslednej známej daňovej povinnosti je právnická osoba…