Audit po novom – kritéria pre roky 2021 a 2022

Nie ste si istý, či budete spĺňať povinnosť auditu pre roky 2021 a 2022? Viete, aké sú výhody dobrovoľného auditu? Národná rada SR schválila dňa 9. júla 2020 predložený zákon č. 198/2020 Z. z, ktorý priniesol zmeny v povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom. Zákon obsahuje množstvo zmien vrátane novely zákona č. 431/2002 Z. z.…