Silná Rodina – Silná Firma

Po roku sme opäť využili príležitosť zúčastniť sa ako partner na 2. ročníku úspešného Medzinárodného kongresu rodinných firiem, ktorý organizuje Inštitút rodinného biznisu (IRB). Na jednodňovom kongrese v kaštieli Studené v blízkosti Bratislavy začiatkom septembra 2021 sa zúčastnilo vyše 200 hostí  – spomedzi majiteľov rodinných firiem, partnerov, expertov zo Slovenska i zahraničia aj zástupcov médií. O svoje skúsenosti sa…

Audit po novom – kritéria pre roky 2021 a 2022

Nie ste si istý, či budete spĺňať povinnosť auditu pre roky 2021 a 2022? Viete, aké sú výhody dobrovoľného auditu? Národná rada SR schválila dňa 9. júla 2020 predložený zákon č. 198/2020 Z. z, ktorý priniesol zmeny v povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom. Zákon obsahuje množstvo zmien vrátane novely zákona č. 431/2002 Z. z.…