Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (časť 3/3)

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa v návrhu novely ZDP mení a dopĺňa   zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Navrhované opatrenie vyplýva z povinnosti transpozície Smernice (EÚ) 2016/1164. Z tohto dôvodu sa zavádza nový § 17k – Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.…