Aktuality v transferovom oceňovaní

Bolo vaše podnikanie ovplyvnené pandémiou COVID-19? Môže to mať dopad aj na Vaše transferové oceňovanie. Spoločnosti  počas pandémie zaznamenali výkyvy v príjmoch a peňažných tokoch a museli čeliť  vynútenému zatváraniu. Naopak, niektoré segmenty a spoločnosti výrazne posilnili. Mnohé krajiny intervenovali a dotačne pomáhali tuzemským firmám s cieľom ochrániť miestne ekonomiky a udržať pracovné miesta. Nezávislé spoločnosti a podniky na trhu počas pandémie rôznym…

Pri zapojení príbuzných do podnikania je potrebný racionálny prístup (5. časť)

Súčasťou generačnej výmeny v rodinnej firme je zamestnávanie rodinných príslušníkov, ktoré často ovplyvňujú aj emócie. Mať rodinných príslušníkov na „výplatnej páske“ je nesmierna zodpovednosť, ktorá pri správne nastavenom systéme a dobrých rodinných vzťahoch môže byť veľkou výhodou, ale aj veľkou nevýhodou a záťažou. Je potrebné rozlišovať a nájsť hranicu medzi rodinnými a pracovnými vzťahmi.  Ide o dve úplne odlišné „inštitúcie“, ktoré…