Zmeny v Obchodnom zákonníku v zmysle novely zákona o riešení hroziaceho úpadku

Novela zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku účinná od 17. júla 2022 so sebou prináša aj zmeny v Obchodnom zákonníku. ZMENA MOMENTU ÚČINNOSTI PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU Aktuálna novela upravila moment účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. V predošlej legislatíve bol za tento moment považovaný až zápis do Obchodného registra SR. Novelizácia priniesla odstránenie…