Aktuálne legislatívne zmeny v roku 2024

Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien podľa zákona o dani z príjmov od 1.1.2024 Virtuálnou menou je v zmysle § 2 novelizovaného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov digitálny nositeľ hodnoty, ktorý: nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou, ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, je akceptovaný niektorými…