EXPERTI NA SPRÁVU DANÍ,
DAŇOVÉ KONTROLY A ZASTUPOVANIE KLIENTOV

Ak vám prišlo do spoločnosti oznámenie o daňovej kontrole, nemáte dostatok kapacít a vedomostí aby ste sa venovali prebiehajúcej daňovej kontrole, prípadne máte pochybnosti o konaní daňových úradov, veľmi radi vám pomôžeme v zastupovaní pred daňovým úradom.

Naša spoločnosť disponuje celkom 10 členným daňovým tímom, pričom máme špecialistu na každú daňovú oblasť, t.j.

  • Daň z pridanej hodnoty,
  • Daň z príjmov právnických osôb,
  • Daň z príjmov fyzických osôb,
  • Transferové oceňovanie,
  • Medzinárodné zdaňovanie,
  • Spotrebné dane,
  • Daňový poriadok.

Náš daňový tím zahŕňa troch daňových špecialistov, ktorí v minulosti pracovali v štruktúrach finančnej správy.

Jeden člen tímu pracoval  vyše 15 rokov na oddelení metodiky správy daní, venoval sa rozsiahlej publikačnej činnosti pre odborné časopisy a bol členom pracovnej skupiny Pracleg na Ministerstve Financií SR pri kreovaní Daňového poriadku. V rámci nášho tímu má na starosti metodickú podporu v rámci daňového konania.

Ďalší člen tímu pracoval v štruktúrach finančnej správy vyše 15 rokov, najmä na oddelení daňových kontrol na vedúcej pozícii a v rámci nášho tímu má na starosti najmä fyzické zastupovanie daňových subjektov pri komunikácii s finančnou správou.

Tretí člen tímu pracoval v štruktúrach finančnej správy niekoľko rokov na vedúcich pozíciách a ako licencovaný daňový poradca má na starosti koordináciu a zastrešovanie celého zastupovania daňového subjektu v daňovom konaní. Spoločne náš tím zabezpečí maximálne odborné a profesionálne zastupovanie v daňovom konaní. Nechajte sa zastúpiť špecializovanými odborníkmi na daňové právo.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Mag. Martin Kiňo
Daňové oddelenie

martin.kino@bdrbb.sk
+421 48 4700041

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vyberte si prosím