FÚZIE A AKVIZÍCIE

You are here:

Spoločnosť BDR poskytuje služby v oblasti fúzie a akvizície slovenským aj nadnárodným spoločnostiam. Zabezpečujeme spoľahlivé poradenstvo pri projektoch v rámci podnikových reštrukturalizácií a pri identifikovaní finančných, ekonomických, právnych a daňových rizík transakcií. Naše dlhoročné skúsenosti a profesionálny tím nám umožňujú spoľahlivo eliminovať všetky potenciálne riziká, vyhodnotiť optimálne štruktúrovanie plánovanej transakcie a tiež poskytnúť poradenstvo po skončení transakcie. Vysoký štandard služieb ponúkame aj pri cezhraničných akvizíciách, predajoch podnikov, prevodoch obchodných podielov, rozdelení podnikov, joint ventures a tiež pri strategických partnerstvách.

Nakoľko sme nezávislým členom medzinárodnej siete Moore Global Limited Network , vieme zabezpečiť súčinnosť zahraničných poradcov na daných cezhraničných transakciách.