Odlišnosť od korporácií a snaha nebyť ako veľké firmy odrádzajú rodinné firmy od založenia svojich vlastných rodinných holdingov. Avšak založenie rodinného holdingu prináša rodinným firmám významné výhody.  Hlavnou úlohou rodinného holdingu je držať pohromade a chrániť majetok rodiny. Zároveň holding prináša aj daňové výhody.

Štandardný vlastnícky vzťah

Holdingový vlastnícky vzťah

Prečo sa nebáť holdingu?

Vlastnenie rodinnej firmy prostredníctvom holdingu nepredstavuje nič iné ako vloženie medzičlánku vo vlastníckom vzťahu vo forme ďalšej s.r.o. / a.s., prostredníctvom ktorej vlastníte svoju firmu. Ak si vyplácate zo svojej firmy dividendy ako FO, zdaňujete ich v lepšom prípade 7 % daňou, ak si vyplácate zo svojej firmy dividendy ako PO (cez holding)  je možné, že sa úplne vyhnete zdaneniu. Pri predaji firmy ako FO sa môže efektívne zdanenie priblížiť až k 25 % a ešte k tomu je potrebné pripočítať aj 14 % zdravotné odvody. Pri predaji firmy ako PO (cez holding) je možné, že sa úplne vyhnete zdaneniu. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších výhodách holdingu, neváhajte nás kontaktovať.