Implementace ve Francii

24. září 2018 předložila francouzská vláda návrh finančního zákona na rok 2019. Tento návrh bude v příštích týdnech projednáván ve francouzském parlamentu a může být pozměněn. Konečné znění bude schváleno před koncem roku 2018. Pravidla pro omezení odčitatelnosti úroků Článek 13 návrhu finančního zákona pro rok 2019 zavádí do francouzského práva pravidla směrnice proti vyhýbání…

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) zabezpečuje, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania. Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní…

Rakouská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Evropská směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, zkráceně „ATAD“ podle anglického názvu „Anti Tax Avoidance Directive”, byla zveřejněna v roce 2016. Směrnice navazuje na některé body pocházející z akčního plánu BEPS iniciovaného OECD. Všeobecně platí, že členské státy jsou povinny uvést směrnici ATAD v účinnost od 1. ledna 2019. Dalším rozšířením je novela směrnice ATAD, směrnice ATAD II, která…

Zneužití (daňového) práva – fenomén moderní společnosti?

V posledních letech (možná desetiletích) zažívá daňové právo jako specifická, a dlužno dodat fiskálně velice důležitá, část veřejného práva, silné legislativní tlaky zvenčí. Převážně se jedná o iniciativu orgánů Evropské unie, resp. OECD, jejichž snahy určují směřování právní úpravy daňových systémů nejen České republiky, ale minimálně všech dalších členských států Evropské unie. Předmětem jejich zájmu je…