POUŽÍVATE VOZIDLO NA PODNIKANIE?

Novela zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2020 priniesla niekoľko zmien. Predmet dane Podľa novelizovaného § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je predmetom dane z motorových vozidiel v znení účinnom od 1. januára 2020  vozidlo, ktoré: je v Slovenskej republike evidované (má pridelené slovenské EČV) a, používa…