Oznamovacia povinnosť DAC6 patrí do rúk expertov

Novej oznamovacej povinnosti cezhraničného plánovania, DAC6, podliehajú spoločnosti, ktoré využívajú medzinárodné daňové opatrenia, najmä s cieľom dosiahnuť daňové výhody. Výsledok boja proti agresívnemu plánovaniu Nová povinnosť je výsledkom dlhodobej snahy Európskej únie a OECD o lepšiu výmenu informácií v medzinárodnej oblasti daní. Úlohou povinnosti je zvýšiť daňovú transparentnosť a zefektívniť výmenu informácií medzi členskými štátmi.…