Elektronizácia účtovných dokladov – od 1. 1. 2022

Register účtovných závierok: Od 1.1.2022 navrhuje novela zákona o účtovníctve rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických  osôb. Vo verejnej časti registra by tak  pribudli napr. pozemkové spoločenstvá, mimovládne a neziskové organizácie ako napr. občianske združenia, záujmové združenia  a ďalšie. V návrhu zákona sa v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby…