Zmeny zákonníka práce a ich vplyv na zamestnávateľa a zamestnanca

Dovolili by sme si Vám dať do pozornosti zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré priniesla novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od 1. marca 2021, resp. od 1. januára 2022. Táto novela rieši niekoľko praktických vecí, ako napríklad „zdobrovoľnenie“ gastrolístkov a „home-office“, predĺženie skúšobnej doby a ďalšie zaujímavé zmeny. Možnosť výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie…

Návrhy legislatívnych zmien

Prinášame Vám najnovšie poznatky o pripravovaných novelizáciách zákonníka práce (t.j. novela zákona č. 311/2001 Z. z.)  a daňového poriadku (t.j. novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní). Okrem daňového poriadku by mala novela daňového poriadku novelizovať aj zákon o dani z príjmov (t.j. novela zákona č. 595/2003 Z. z. ) a zákon o dani z pridanej hodnoty (t.j. novela…

Elektronizácia účtovných dokladov – od 1. 1. 2022

Register účtovných závierok: Od 1.1.2022 navrhuje novela zákona o účtovníctve rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických  osôb. Vo verejnej časti registra by tak  pribudli napr. pozemkové spoločenstvá, mimovládne a neziskové organizácie ako napr. občianske združenia, záujmové združenia  a ďalšie. V návrhu zákona sa v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby…

Stick or Twist

The car industry has generated wealth for generations of family-owned component manufacturers and well-paid jobs for millions. Now this delicately balanced ecosystem is facing an existential challenge with the rise of electric vehicles. Companies which have become world leaders in the development and production of specialist components for traditional petrol and diesel cars have a…

Stabilita rodiny a ochrana majetku sú predpokladom zachovania rodinných hodnôt

Experti zo združenia Partneri rodinných firiem Erika Matwij a Martin Kiňo približujú témy, ktorým sa aktuálne venujú rodinné firmy. T: V posledných rokoch sa do popredia dostáva téma nástupníctva v rodinných firmách. Je súčasná situácia vhodnou príležitosťou na nástup mladšej generácie alebo naopak? EM: Áno, je to veľká príležitosť, ako môžeme urýchliť zrenie nástupcu. Externý tlak spôsobený koronakrízou…