Daňové kontroly – ste si istý, že práve Vám kontrola nepríde?

Štatistiky hovoria jasne Daňová kontrola je vo všeobecnosti z pohľadu kontrolovanej osoby (PO) nepríjemná záležitosť, pretože ide o intenzívny zásah štátu do slobody podnikania a majetku kontrolovanej osoby. Zo štatistík finančnej správy je evidentné, že efektivita daňových kontrol finančnej správy sa každoročne zvyšuje.  Keď porovnáme súčasné trojročné obdobie 2018, 2019 a 2020 s obdobím z pred 10 rokov, tak zistíme, že…