Prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa transferového oceňovania

Posledná novela zákona o dani z príjmov priniesla viaceré podstatné zmeny v oblasti transferového oceňovania na Slovensku. Väčšina zmien nadobudla účinnosť od 1. januára 2023. Ministerstvo financií SR okrem toho zverejnilo aktualizované Usmernenie, ktoré definuje požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie transferového oceňovania. Zmeny, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023, sú nasledovné: Nová definícia…