Martin Kiňo: Rodinné firmy veľa vecí odkladajú. Keď príde investor, nie sú pripravené.

Transformácia spoločnosti na ďalšiu generáciu je kľúčová. Ak to firma zvládne, môže prežiť ďalších tridsať rokov. Ak nie, môže ju to položiť alebo rozbiť rodinu. Progresívne zdaňovanie fyzických osôb a bohatších ľudí sa zrejme stane skutočnosťou. Štáty by však mali najmä podporovať podnikanie, aby firmy mohli prosperovať a zamestnávať ľudí, hovorí pre TREND daňový poradca Martin Kiňo.…

Namiesto rýchlej expanzie sa firmy orientujú na rast zisku

Príležitosti na rast firiem ležia v troch oblastiach. Prvou je digitalizácia, druhou je efektívny marketing a treťou sú inovácie, hovoria Partneri pre rozvoj firiem. Riaditelia firiem vkladajú väčšinu energie do bežnej prevádzky na úkor strategického plánovania a efektivity riadenia. Výsledok je ten, že rýchly rast firmy sa môže stať brzdou jej rozvoja. K lepšiemu fungovaniu…

Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 3. časť

VYPUSTENIE CFC PRAVIDIEL PRE FYZICKÉ OSOBY Zo Zákona o dani z príjmov (ďalej aj ako „ZDP“) sa s účinnosťou od 1. augusta 2023 vypúšťajú pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby – tzv. CFC pravidlá, ktorých účelom je zabrániť obchádzaniu zdanenia nadnárodnými spoločnosťami. CFC pravidlá sa podľa smernice EÚ uplatňujú na daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb, pričom…

Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 2. časť

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI Národná rada SR schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej aj ako „Zákon o ochrane oznamovateľov“) s účinnosťou od 1. júla 2023, avšak ustanovenia o povinnostiach a pokutách v súvislosti s interným systémom preverovania oznámení nadobudnú účinnosť až 1. septembra 2023. Novela zavádza nové povinnosti pre zamestnávateľov, zameriava sa na posilnenie ochrany…

Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 1. časť

ZVÝŠENIE SÚM STRAVNÉHO Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného zo 17. mája 2023, sa od 1. júna 2023 zvýšili sumy stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma pri tuzemských pracovných cestách sa menia nasledovne: Trvanie pracovnej cesty Stravné od 1.1.2023 do 31.5.2023 Stravné od 1.6.2023 5-12…

Tlačová správa – Skupina Moore na Slovensku spája sily

Radi by sme Vám oznámili, že sme sa stali certifikovanými účtovníkmi v Odoo! Vo svojej firme používame Odoo už nejaký čas a sme veľmi spokojní s jeho výkonnosťou a efektivitou. Sme moderná firma, ktorá to s digitalizáciou a bezpapierovým účtovníctvom myslí vážne a s radosťou oznamujeme začiatok spolupráce s renomovanou spoločnosťou 26House. Odoo je softvérový systém,…

Nová kompenzácia za energie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MH SR“) vyhlásilo dňa 21. februára 2023 novú výzvu na poskytnutie dotácie za energie v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Oprávneným príjemcom môže byť podnik alebo subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status, spôsob financovania či veľkosť. Za hospodársku činnosť sa považuje každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov…

Prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa transferového oceňovania

Posledná novela zákona o dani z príjmov priniesla viaceré podstatné zmeny v oblasti transferového oceňovania na Slovensku. Väčšina zmien nadobudla účinnosť od 1. januára 2023. Ministerstvo financií SR okrem toho zverejnilo aktualizované Usmernenie, ktoré definuje požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie transferového oceňovania. Zmeny, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023, sú nasledovné: Nová definícia…

Posúva novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch rodinné podnikanie tým správnym smerom?

Cieľom novely je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania. Zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície.“ Účinnosť novely je stanovená od 1. januára 2023 avšak časť novely týkajúca sa rodinných podnikov bude účinná až od…