Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 3. časť

VYPUSTENIE CFC PRAVIDIEL PRE FYZICKÉ OSOBY Zo Zákona o dani z príjmov (ďalej aj ako „ZDP“) sa s účinnosťou od 1. augusta 2023 vypúšťajú pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby – tzv. CFC pravidlá, ktorých účelom je zabrániť obchádzaniu zdanenia nadnárodnými spoločnosťami. CFC pravidlá sa podľa smernice EÚ uplatňujú na daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb, pričom…