Novela zákona o účtovníctve v súvislosti so správou o udržateľnosti

Parlament SR schválil koncom apríla 2024 výraznú zmenu v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorej cieľom je transformácia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2022/2464 (tzv. CSRD Smernica), ktorá sa týka vykazovania informácii o udržateľnosti podnikov. Novela zákona nadobúda účinnosť 1. júna 2024. CSRD Smernica je výsledkom úpravy doterajších pravidiel NFRD Smernice (angl. Non-Financial Reporting Directive)…

NOVELA DPH – Samozdanenie pri dovoze tovaru v tuzemsku

Vláda SR schválila ďalšiu novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „ZDPH“), ktorá zahŕňa transpozíciu legislatívy EÚ v oblasti osobitnej úpravy pre malé podniky a administratívnej spolupráce a výmeny informácii. Zároveň novela prináša zmeny v súvislosti so samozdanením pri dovoze tovaru osobou v postavení schváleného hospodárskeho subjektu. Prijaté novelizované znenie platné od 2025 sumarizujeme nižšie…

Novelizácia zákona o DPH

Vláda SR schválila novú zmenu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „zákon o DPH“), ktorá zahŕňa zmeny vyplývajúce z dodatočného zlepšenia stavu verejných financií (LEX konsolidácia), zmeny z prijatého zákona č. 530/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a transpozície smernice Rady (EÚ) č. 2020/285 pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky.…