Tlačivá platné v roku 2016

Daňové priznania pre daň z príjmov fyzických a právnických osôb sa budú podávať na nových tlačivách. Tlačivá sú dostupné na portáli FS SR v sekcii Katalóg vzorov tlačív. Poučenia k ich vypĺňaniu boli zverejnené 27. 10. 2015 a sú dostupné na stránke Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). Pôvodné, nezmenené tlačivá aj pre rok…

Mzdové účtovníctvo v roku 2016 – prehľad

Pôvodné, nezmenené z roku 2015 zostáva aj pre rok 2016 výška životného minima (198,08 €), daňového bonusu (21,41 €), nezdaniteľnej časti na daňovníka (316,94 €), 19% daň do výšky základu dane v sume 2 918,53 €, 25 % daň zo základu dane presahujúceho túto sumu a hranica príjmu študenta 200 € mesačne, z ktorého neplatia…

Daň z pridanej hodnoty – metodické pokyny z decembra 2015

V minulom čísle nášho newslettra sme Vám priniesli prehľad najvýznamnejších zmien v rámci zákona o DPH účinných od 1.1.2016. V decembri 2015 vydalo Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) niekoľko metodických pokynov a usmernení, ktoré bližšie upravujú niektoré novozavedené ustanovenia. Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru…