Rakúsko a registračné pokladne

V Rakúsku, spoločnosti, ktorých tržby prevyšujú zákonom stanovenú výšku tržieb, majú od mája 2016 povinnosť používať registračnú pokladňu. Nasledujúci príspevok Vám prináša podrobnejší prehľad k tejto problematike. O povinnosti používania registračných pokladníc sa v Rakúsku vedú a viedli dlhé diskusie. Niektorí malí podnikatelia dokonca podali na ústavný súd návrhy proti tomuto opatreniu s odôvodnením, že je to v rozpore…