Poplatok za rozvoj – finančný nástroj, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu.

Cieľom zákona je ustanovenie do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu. Dňa 7. decembra 2016 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o…

Rušia sa maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne

Novelou zákona o zdravotnom poistení z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1. januára 2017 zrušili maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Z uvedeného vyplýva, že v ročnom zúčtovaní a pri výpočte preddavkov budú zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO platiť zdravotné…