Identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod pri právnickej osobe

Radi by sme Vás upozornili, že v dôsledku novely zákona č. 530/2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 01.11.2018 zapisujú už aj do obchodného registra (i) identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý…