NOVELA ZÁKONA O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ktorým sa majú zaviesť viaceré zmeny, pričom uvádzame najpodstatnejšie z nich:   Osoby zúčastnené na správe daní – z dôvodu právnej istoty sa precizuje legislatívny text definície daňového subjektu tak, že za právnickú osobu sa bude považovať…