Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2020

Na základe novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel a cestnej premávke sa od 1.1. 2020 mení aj zákon o dani z motorových vozidiel. Od januára začalo platiť niekoľko zmien, ktoré prinášajú spresnenie zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Tieto zmeny sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorým  vznikne v zdaňovacom období začínajúce od 1. januára 2020 daňová povinnosť v súvislosti používania automobilu na podnikanie. Nastávajúce zmeny zahŕňajú…