Aktualizácia – Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov – odpustenie odvodových povinností zamestnávateľa za apríl 2020

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR najmenej na 15 dní. Poistné platené zamestnancom je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti. Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr…

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov – Lex Corona IV.

Vláda predložila novelu zákona č. 67/2020  Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Corona) s cieľom rozšíriť finančnú pomoc poskytovanú pre malé, strené ako aj veľké podniky. Táto finančná pomoc bude poskytovaná prostredníctvom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a fondov spravovaných spoločnosťou Slovak Investment Holding, a.s.. Finančnými…

Vládny návrh zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov – vznik a zánik povinného nemocenského i dôchodkového poistenia SZČO

Dňa 11.5.2020 bol predložený ďalší vládny návrh zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov, ktorým sa upravuje vznik a zánik  povinného nemocenského i dôchodkového poistenia SZČO. Návrh sa týka tých SZČO, ktorí ešte nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31.3.2020 (na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej…