Príspevky na podporu udržania zamestnanosti – zmeny v projekte

Od 17.5.2020 sú na stránke pomahameludom.sk prístupné nové výkazy, ktoré sú platné po zmenách v projekte „Prvá pomoc“ na podporu udržanie zamestnanosti. Projekt je určený na podporu zamestnávateľských subjektov resp. fyzických osôb, v rámci čoho sú realizované 4 opatrenia: Opatrenie č. 1 – podpora zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo…

Príspevky na udržanie pracovných miest – aktualizované

Dňa 14.4.2020 prijala vláda návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, v rámci čoho dôjde k rozšíreniu pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov. Ide o tretiu sociálnu pomoc, o ktorú je možné žiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny od 17.4.2020 vo forme príspevkov. O príspevok v rámci prvého a druhého opatrenia je možné žiadať už od…

Platenie preddavkov počas pandémie – aktualizované

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z., účinné od 30.4.2020, daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa §  24a zákona č. 67/2020  Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Corona) do lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky podľa daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2019 ak: posledný…