Podporili sme Benefičného podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých 2020

Podporili sme: Benefičného podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých Aj vďaka našej pomoci  sa uskutočnilo jedenástym rokom v nedeľu, 16.augusta 2020 v amfiteátri v Banskej Štiavnici podujatie pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Domovov sociálnych služieb a zo zariadení. Hendikepované deti sa mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na ruky, ozdobovanie sádrových…