Návrhy legislatívnych zmien

Prinášame Vám najnovšie poznatky o pripravovaných novelizáciách zákonníka práce (t.j. novela zákona č. 311/2001 Z. z.)  a daňového poriadku (t.j. novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní). Okrem daňového poriadku by mala novela daňového poriadku novelizovať aj zákon o dani z príjmov (t.j. novela zákona č. 595/2003 Z. z. ) a zákon o dani z pridanej hodnoty (t.j. novela…