Posúva novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch rodinné podnikanie tým správnym smerom?

Cieľom novely je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania. Zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície.“ Účinnosť novely je stanovená od 1. januára 2023 avšak časť novely týkajúca sa rodinných podnikov bude účinná až od…