Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 2. časť

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI Národná rada SR schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej aj ako „Zákon o ochrane oznamovateľov“) s účinnosťou od 1. júla 2023, avšak ustanovenia o povinnostiach a pokutách v súvislosti s interným systémom preverovania oznámení nadobudnú účinnosť až 1. septembra 2023. Novela zavádza nové povinnosti pre zamestnávateľov, zameriava sa na posilnenie ochrany…

Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 1. časť

ZVÝŠENIE SÚM STRAVNÉHO Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného zo 17. mája 2023, sa od 1. júna 2023 zvýšili sumy stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma pri tuzemských pracovných cestách sa menia nasledovne: Trvanie pracovnej cesty Stravné od 1.1.2023 do 31.5.2023 Stravné od 1.6.2023 5-12…