Aktuálne novinky nie len z oblasti daní – 2. časť

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI Národná rada SR schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej aj ako „Zákon o ochrane oznamovateľov“) s účinnosťou od 1. júla 2023, avšak ustanovenia o povinnostiach a pokutách v súvislosti s interným systémom preverovania oznámení nadobudnú účinnosť až 1. septembra 2023. Novela zavádza nové povinnosti pre zamestnávateľov, zameriava sa na posilnenie ochrany…