4. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO KONGRESU RODINNÝCH FIRIEM

Milí priatelia a členovia rodinných firiem, na nedávnom 4. ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem sme boli svedkami zaujímavých prednášok a prezentácií, ktoré priniesli hodnotné informácie a inšpiráciu pre všetky rodinné firmy. S potešením oznamujeme, že naša spoločnosť Moore BDR tiež zorganizovala svoj vlastný workshop v rámci tohto podujatia. Pre tých, ktorí nemohli byť prítomní na tejto…