Benefičné podujatie pre mentálne postihnutých Osmidiv 2023

Aj minulý rok sme pokračovali v našej dlhoročnej tradícii podpory benefičného podujatia Osmidiv, ktoré sa konalo v Amfiteátri v Banskej Štiavnici. Tento festival, organizovaný Občianskym združením Milan Štefánik, je zameraný na osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a každoročne priťahuje veľkú pozornosť. Vidieť úsmevy na tvárach účastníkov, počúvať ich príbehy a byť svedkami nekonečnej radosti…

Globálna minimálna daň – tzv. DOROVNÁVACIA DAŇ

Úvod Medzinárodne globalizovaná ekonomika prináša so sebou otázky ako správne a akým vhodným spôsobom zdaňovať zisky nadnárodných spoločností dosahujúcich príjmy z viacerých krajín. Z toho dôvodu sa medzinárodné organizácie priklonili k spoločnému prístupu rovnakého zaobchádzania z pohľadu daňovej legislatívy vo všetkých krajinách. Rovnaké zaobchádzanie je prezentované spravodlivou výškou zdanenia podnikov vo forme spoločne dohodnutej sadzby dane, ktorú rešpektujú participatívne krajiny…

Moore Global Tax and Legal Conference Brussels 2024

Prvý marcový víkend sa v Bruseli konala konferencia Moore Global zameraná na aktuálne daňové a právne témy. Spolu s kolegom Petrom Maťkom sme načerpali množstvo nových vstupov a vízií v tejto oblasti a stretli sme sa tam s kolegami z rôznych kútov sveta. Súčasťou Moore Tax and Legal konferencie boli mnohí hostia z členských firiem, ktorí hovorili o aktuálnych trendoch a medzinárodných výzvach. Na konferencii…