Nové pravidlá zrážkovej dane z dividend

Rada EÚ sa koncom mája 2024 dohodla na iniciatíve FASTER – návrhu Smernice o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť postupov zrážkovej dane v Európskej únii pre cezhraničných investorov, vnútroštátne daňové orgány a finančných sprostredkovateľov ako sú banky alebo investičné platformy. Ide o získanie úľavy pri dvojitom zdanení a boju proti zneužívaniu daňového…

Harmonizácia pravidiel proti praniu špinavých peňazí

Rada EÚ prijala koncom mája 2024 na svojom zasadnutí balík nových pravidiel týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí (tzv. AML pravidiel) vyplývajúcich zo Smernice EP a Rady (EÚ) č. 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Týmto krokom sa pravidlá zamerané na súkromný sektor presunú do nového nariadenia,…