Odpočet daňovej straty v 2020 v súvislosti s opatreniami koronakrízy

Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID‑19 (tzv. Lex Corona) došlo k úprave možnosti odpočtu doteraz neuplatnených strát, za účelom zmiernenia finančnej zaťaženosti podnikov. Na základe § 24b zákona Lex Corona III.  (v znení zákona č. 96/2020), ktorá je účinná od 25.4.2020, sa daňovému subjektu umožní odpočítať si neuplatnené daňové straty…