E-learning

Naučte svojich zamestnancov bezpečnému správaniu pri práci s počítačom.

Rozvoj IT technológií a on-line prostredie so sebou prinášajú mnoho pozitív, a to predovšetkým v uľahčení pracovných procesov. S týmto rozvojom sa ale stále viac zväčšuje bezpečnostné riziko – kybernetický útok. 

Najslabším článkom v kybernetickej bezpečnosti je stále ČLOVEK. Preto je nevyhnutné sa v IT bezpečnosti stále vzdelávať. Školenie je zamerané na základné znalosti bezpečnej práce s počítačom a predovšetkým internetom.

E-learning kybernetickej bezpečnosti je tvorený zrozumiteľnou formou, žiadna zložitá „ajťáčtina“. Problematika kybernetickej bezpečnosti je vysvetlená na praktických ukážkach a reálnych príkladoch z praxe. Cieľom je, aby si účastníci zapamätali a odniesli čo najviac informácií. Tie využijú ako v pracovnom, tak osobnom živote.

Účastníci e-learningu najviac oceňujú:

 • formu prejavu (pútavá a zrozumiteľná),
 • konkrétne rady a ich okamžité využitie,
 • praktické ukážky,
 • využitie aj v súkromnom živote.

Účastníci sa v e-learningu naučia

 • Odhaliť podvodné e-maily (phishing)
 • Ako si vytvoriť a zapamätať silné heslo
 • Prevencia krádeže identity
 • Bezpečnosť na sociálnych sieťach
 • Čo je to sociálne inžinierstvo, aké techniky využíva a ako sa mu brániť
 • Bezpečné posielanie elektronickej pošty
 • Obozretnosť na internete
 • Ako ochrániť dáta pred zneužitím

Obsah

E-learning je delený na 4 bloky tém:

 • HESLO: Kľúč k vášmu bezpečiu
 • Najčastejšie hackerské techniky
 • Wi-Fi – Dobrý sluha ale zlý pán
 • Súkromie na internete
  • 12 výukových videí + bonusové videá
  • Výpisky a zaujímavosti jednotlivých lekcií
  • Pracovné zošity
  • Opakovací test po každej lekcii pre overenie znalostí
  • Bonusy (manuály, e-books, postupy, tipy, atď.)

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Mgr. Tomáš Ferianc
IT oddelenie

tomas.ferianc@bdrbb.sk
0907 818 740