Nice Data

ERP systém

Aby sa spoločnostiam v novodobom dynamickom svete darilo, musia byť rýchlejšie, inteligentnejšie a musia hľadať nové spôsoby ako rýchlo a vhodne komunikovať so zákazníkov a partnermi pri každej príležitosti. A tu riešenie prináša správne nastavený ERP systém.

Ide o široký a komplexný prehľad a okamžitý prístup k informáciám zo všetkých sektorov Vašej organizácie. ERP systém v skratke predstavuje optimalizáciu procesov, riadenie a monitorovanie výkonnosti procesov v jednom systéme a prehľad veľkého množstva procesov.

V prípade ERP systému ide o prepojenie online a offline digitálnych kanálov. Pričom možnosť riadenia celej agendy a profilu zákazníka na jednom mieste a viditeľnosť histórie  aktivít zákazníka nie je ani zďaleka všetko, čo môžete dosiahnuť vďaka ERP systému.

Taktiež spolupráca s partnermi a dodávateľmi môže byť omnoho jednoduchšia a prehľadnejšia vďaka správne vybudovanému ekosystému aplikácií, automatizácií procesov a digitalizácii bežne manuálnych procesov.

Integrácia dát a správa digitálneho obsahu

Predstavuje maximálne využitie spracovania údajov ukrytých v množstve dát, ako aj ich spracovanie z najrôznejších zdrojov a  následnú modifikáciu na presné, úplne, zrozumiteľné a plne využiteľné informácie, ktoré dokážu podporiť a  urýchliť rozhodovacie procesy založené na týchto faktoch, čím prispievajú ku konkurenčnej výhode.

Najväčšou výhodou  prepojenia digitalizácie a systémov s dátami je ich rýchlosť a presnosť a taktiež import dát do rôznych systémov takmer bez obmedzení.

Reporting

Vďaka digitalizácií dát je možnosť pravidelného reportingu jednoducho nastaviteľná a časovo nenáročná. Tým Váš podnik môže vďaka uceleným pravidlám odhaliť nezrovnalosti a chyby, ktoré by ľudské oko prehliadlo. Zároveň prináša flexibilitu, rýchle prispôsobenie sa zmenám na trhu aj v rámci väčších procesov. Reporting sa teda v rámci podnikových operácií  pozerá back-endové riešenia na zlepšenie interných procesov alebo dodávateľského reťazca.

Ide o interný pohľad na to ako je možné zákazníkov viac vyhovieť, viac ho zapojiť do diania, získať si jeho lojalitu a rozšíriť spoluprácu. Predstavuje prieskum v oblasti správania, vernosti zákazníka alebo v oblasti technológií, ktoré urýchľujú procesy.

Prehľady a analýzy v reálnom čase

Predstavuje dashboardy do ktorých sú dáta čerpané hlavne vďaka digitalizácií podnikového prostredia. Dashboardy informujúce o výkonnosti organizácie, hodnotách aktuálnych ukazovateľov a dávajú prehľad v podobe komplexných analýz a grafov, ktoré ukazujú vývoj organizácie a jej budúci potenciál.

Pri ich tvorbe sú využité overené metódy a algoritmy, ktoré automatizovane spracovávajú dáta pomocou štatistických prístupov za účelom ich následnej analýzy a predikcie.

Výsledky takýchto analýz môžu uvoľniť Vaše zdroje z neperspektívnych projektov na vynájdenie a inováciu potencionálne silných produktov a vďaka rýchlej reakcií a rozhodovaniu Vás dostať do výhodnej pozície voči konkurencii.

Prehľady a analýzy s využitím digitalizovaných dát vedia zhodnotiť, akú hodnotu prinášajú produkty, služby alebo projekty Vám ako firme alebo Vašim zákazníkom a zároveň podporujú pri rozhodovaní, tým, že poskytujú ucelené informácie v menšom rozsahu, ako podklad pri výbere správneho rozhodnutia.

Digitálny archív

Cloudové systémy umožňujú uschovať veľké množstvo dát a súborov, ktoré sú zároveň jednoduchšie na presúvanie ako fyzické papiere. Digitálny archív je zároveň veľkou úsporovou kancelárskych priestorov, papiera a zakladačov, ako aj času stráveného pri skenovaní, tlačení a zakladaní. Potreba menšieho množstva tlačených dokumentov znižuje energetickú a nákladovú záťaž, ako aj zaťažovanie životného prostredia.

Klientsky portál

Prostredníctvom digitalizácie je možné vytvoriť klientske portály ako platformy pre komunikáciu s klientom a prehľad jeho jednotlivých aspektov. Klientsky portál predstavuje nástroj, ktorým sa snažíme napomôcť pri uspokojovaní potrieb Vašich cieľových zákazníkov s cieľom zvýšenia predaja. Zároveň tu vytvárame jedinečné zákaznícke riešenia s pridanou hodnotou, ktoré sú založené na kombinácii odborných znalosti a našich spoločných skúseností. Zároveň tieto portály napomáhajú. analyzovať a definovať „business“ ciele, implementovať digitalizáciu a zdokonaľovať procesy  aj vo Vašich systémoch a ponúkajú post-implementačnú spoluprácu. V prípade digitalizácie tu zákazník zistí ako sa mu darí v rôznych oblastiach, kam sa snaží dostať alebo kde sa práve nachádza v porovnaní s konkurenciou.

Cieľom je prostredníctvom klientskeho portálu adekvátne reagovať na digitálnu cestu zákazníka, posilniť jeho lojalitu, prehlbovať vzťah a posúvať spoločné procesy predaja do dokonalejšej roviny.

Tvorba časových osí

Centralizované termíny na jednom mieste spolu so systémom pripomienok a upozornení, ktoré z digitalizovaných dát vedia vytvárať časové osi a harmonogramy, ako je napríklad splatnosť jednotlivých faktúr, dodacie doby, pravidelnosť platieb a i.

Páčia sa Vám tieto benefity? Chceli by ste sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a pomôžeme Vám s digitalizáciou a automatizáciou Vášho účtovníctva.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Mgr. Tomáš Ferianc
IT oddelenie

tomas.ferianc@bdrbb.sk
0907 818 740