Itálie zavádí Country-by-Country (CbC) Reporting pro nadnárodní podniky

22. prosince 2015 schválil italský parlament finanční zákon 2016, který obsahuje ustanovení zavádějící výkaz Country-by-Country (CbC) Report pro italské mateřské společnosti s nadnárodní působností podle Akčního plánu 13 projektu OECD „Base Erosion and Profit Shifting“. Italská nadnárodní společnost, která má dle italských právních předpisů povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za zdaňovací období předcházející období, za…

Implementace akčních plánů BEPS do české daňové legislativy

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v reakci na evropskou směrnici ATAD dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednotlivých akčních plánů BEBS do české legislativy. Níže jsou zmíněny některé z konkrétních akčních plánů, které svoji realizaci v české legislativě již mají nebo v blízké době mít budou. Akční plán 2: Neutralizace…

Nový rakouský Zákon o dokumentaci k převodním cenám

Radi bychom Vás upozornili na Zákon o dokumentaci k převodním cenám (dále ZDPC), který v Rakousku vstoupil v platnost v říjnu 2016. Tento zákon představuje rozšíření předpisů pro nadnárodně činné koncerny pro zdaňovací období započaté po 1. 1. 2016. Radi bychom Vás upozornili na Zákon o dokumentaci k převodním cenám (dále ZDPC), který  v Rakousku vstoupil…